Hứng trở về – Nguyễn Trung Ngạn

0
Hứng trở về – Nguyễn Trung Ngạn

Quy hứng

Lão tang diệp lạc tàm phương tận,
Tảo đạo hoa hương giải chính phì.
Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo,
tuy lạc bất như quy.

Dịch nghĩa

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo.
Nghe nói ở nhà, dẫu nghèo vẫn tốt,
Đất Giang Nam tuy vui cũng chẳng bằng về nhà.

Dịch thơ (trong Hoàng Việt thi văn tuyển)

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm bông thơm cua béo ghê.
Nghe nói ở nhà nghèo vẫn tốt,
Dẫu vui đất khách chẳng bằng về.

Dịch thơ (Xuân Thuỷ)

Dâu già, lá rụng, tằm xong,
Bông thơm lúa sớm béo mòng con cua.
Quê nhà nghèo thế mà ưa,
Giang Nam vui mấy cũng thua về nhà.

Dịch thơ (Nguyễn Tấn Hưng)

Dâu thưa, tằm mới hết tơ,
Cũng vừa cua béo, lại mùa lúa thơm.
Quê nhà, nghèo vẫn sướng hơn,
Giang Nam vui mấy cũng khôn bằng về.

Bài thơ Hứng được sáng tác khi đang đi sứ ở Giang Nam (Trung Quốc).


Xem thêm:  Trên hồ Ba Bể - Hoàng Trung Thông