Huế tình yêu – Đoàn Minh Vân

0
Huế tình yêu – Đoàn Minh Vân

Một lần đến

Bài thơ anh viết tới giờ chưa xong

Tràng Tiền em có đợi mong

Vân Lâu ngày ấy còn trông, còn chờ?

Hương Giang còn có lững lờ…

Thuyền nan một chiếc bên bờ còn không?

Lời ru còn tím trong lòng

Nghe hò mái đẩy nước non

Đông Ba, Đập Đá có còn

Ba Sình, Vĩ Giạ có tròn lửa hương

thương, thương!

Ơi Đồng Khánh có còn tình?

Tròng trành chiếc nón thư sinh

Phất phơ lung linh

Bến Ngự thương ôi!

Sông sâu chén ngọc chìm rồi còn đâu?

Có còn nghe tiếng còi tàu

Bóng ai thấp thoáng ngàn lau, lưng đồi

Ngự Bình mây có còn trôi…

Bãi xưa Cồn Hến lở bồi ngàn dâu

Chuông chùa Thiên Mụ đêm thâu

Kinh thành trầm mặc, bóng câu rã rời

Mưa chiều xứ Huế còn rơi…

Ngàn thu hội lại nghe đời lắng sâu

Về thăm xứ Huế đã lâu

Em và Huế đã bắt cầu duyên anh

Bài thơ viết mãi chưa thành

Huế vẫn trong anh suốt đời!

()

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Hoa tầm xuân - Lưu Quang Vũ