Huế thương – Bùi Đức Thịnh

0
Huế thương – Bùi Đức Thịnh

sóng vỗ ru bờ

Trường Tiền soi bóng lững lờ trôi

Thướt tha áo tím

Ngự Bình hò hẹn một thời

Hương Giang lắng đọng dòng thơ

Xôn xao sóng nước xa mờ chân mây

Thông reo trầm lặng vơi đầy

Lâu đài phế tích tháng ngày nắng mưa

thành quách xa xưa

vang bóng triều vua một thời

Trải bao gió dập sóng dồi

Thanh gươm yên ngựa vang lời thơ ngân

một cõi hồng trần

Hồn thiêng tụ quần cố đô.Xem thêm:  Mười hai tháng sáu - Vũ Hoàng Chương