Huế – mùa những cánh chim mưa – Phạm Bá Chiểu

0
Huế – mùa những cánh chim mưa – Phạm Bá Chiểu

Về cùng em mùa trải lòng mưa

Mưa dầm đẫm thơ ướt át

Mưa xứ Huế nguồn thơ tình dào dạt?

Huế nhiều mưa, nên chi Huế nhiều thơ?

Về Huế em, xứ cứ đến là mơ

Trời như em lâu đến thế

Mưa ngúng ngoẳng như bao nàng xứ Huế?

Giận lâu hơn nên yêu cũng sâu hơn?

Về Huế mưa cho cây rờn

Cây đủ nước, cây vươn mình xanh mướt

Thơ đủ tứ, thơ bung mình lả lướt?

Em đủ anh nên em hóa ?

Về cùng em mưa xứ Huế liêu xiêu

Mưa xiêu cả bóng đền đài, lăng tẩm

Em như Huế xiêu anh niềm rung cảm?

Đến Huế rồi, ai cũng hóa nhà thơ?

Về Huế em mùa ắp cánh chim mưa

Anh mới hiểu miền đất lành chim đậu

Mưa như chim bay về nơi yêu dấu!

Cơn mưa anh tìm đậu đất lành em!(TP. )


Xem thêm:  Tuổi đời không thể đợi - Hoa Cúc Vàng Anh