Hồi ức tặng Cha Mẹ – Nguyễn Trung Kiên

0
Hồi ức tặng Cha Mẹ – Nguyễn Trung Kiên

Không thể nào con quên được
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ…

Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ .

Rồi một ngày con vì đâu
chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.

Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.

Con lớn lên thiếu thốn một ,
Như cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời nỗi sợ
Một cánh bèo tuổi thơ xa.

Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.

Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời…
đã…
Yêu nhau.


Xem thêm:  Chiều thu - Đoàn Nam