Hoa huệ – Bế Kiến Quốc

0
Hoa huệ  –  Bế Kiến Quốc

Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.

Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Em đừng nhìn đi đâu nữa em

Anh không biết vì sao anh có lỗi

Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:

Sao bóng hoa trên tường lại đen…


Xem thêm:  Tròng trành chạm sắc biển thu - Lê Tuấn