Hẹn ước tháng năm – Bằng Lăng Tím

0
Hẹn ước tháng năm – Bằng Lăng Tím

hoa đỏ rợp trời
Nắng phơi mình trên thảm cỏ
Lũy tre cong mình ru gió
Trước ngõ tím màu

Trời cao đôi cánh chim bằng
Sương giăng ảo mờ che phủ
Bước chân lối cũ
Hái nụ

đong đếm sao vừa
Anh chưa về cùng Hạ nhỉ
Trong lòng thầm nghĩ
Bao ngày

Tháng năm duyên đầu
Bao lâu em chờ… em đợi
Có bao nhiêu điều muốn nói
Đem gói gửi vào mùa thương.

BẰNG LĂNG TÍM
1/ 5/2018


Xem thêm:  Nhà thơ Tế Hanh cùng tập thơ Khúc Ca Mới được yêu thích mọi thời đại phần 1