Hãy quên đi – Ngạo Thiên

0
Hãy quên đi – Ngạo Thiên

Hãy …những gì trong .
Sống ở đời…nên cho nhau.
Đừng nhìn lại…những tâm khảm.
này…ai bảo đảm đúng sai.
Tự xét mình…xem người rồi ngẫm lại.
Mình cũng sai…chớ trách ai chi vội.
này…có ai chưa mắc lỗi.
Tự thân mình…cũng nào hay.
Đừng oán hận…cho đêm ngày .
Khổ cho đời…mãi không nguôi.
Oán hận kia…hãy chôn vùi .
Để cuộc đời…sống mãi với .


Xem thêm:  Khoảnh khắc (III) - Đinh Long