Hãy quên đi – Ngạo Thiên

0
Hãy quên đi – Ngạo Thiên

Hy qun inhng g trong qu kh.
Sng inn tha th cho nhau.
ng nhn linhng ni au tm khm.
Cuc i nyai bo m ng sai.
T xt mnhxem ngi ri ngm li.
Mnh cng saich trch ai chi vi.
Cuc sng nyc ai cha mc li.
T thn mnhcng thay i no hay.
ng on hncho m ngy thc trng.
Kh cho imi lo lng khng ngui.
On hn kiahy chn vi mi mi.
cuc isng mi vi nim vui.


Xem thêm:  Người đàn bà dệt lụa ở Mã Châu - H.Man