Hãy biết bằng lòng – Nguyễn Sơn Phương

0
Hãy biết bằng lòng – Nguyễn Sơn Phương

Trả em lại với

Trả tôi về với trong tôi

Lấy thơ đổi lại

Đem tình bày tính lổ, lời, bán, mua

Đồng tiền định đoạt hơn, thua

Vì danh bỏ nghĩa dối lừa

Đừng em! Đừng để muộn màng

Cho tròn một kiếp ta đang

Giữ lòng

Lên xe xuống ngựa thêm lời gièm pha

Hãy bằng lòng cái riêng ta

Đó là tài sản,.

Ngọc ngà nào hơn!()


Xem thêm:  Hiểu đạo - Ngạo Thiên

Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Hãy biết bằng lòng – Nguyễn Sơn Phương này nhé! Tất cả bình luận sẽ được kiểm duyệt và các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:


Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho