Hạt mưa phùn tháng chạp – Lê Thiện Nhân

1
Hạt mưa phùn tháng chạp – Lê Thiện Nhân
Trong rả rích đêm em về mưa nhỏ
Lẫn trong xa mái cong chùa
Hạt em nhẹ mang đẫm tình
gần anh đón hạt mưa xưa
Em khe khẽ chạm đêm ngoài hiên cửa
Gió lay lay thủ thỉ gọi tên mùa
Câu thơ mới…dưới đèn còn dang dở
Em mưa về anh viết gọi tên mưa
Em cần mẫn trải sông dài lất phất
Nghe sóng đưa như phím nhấn cung trầm
Cuối xa ấy có cánh buồm mưa thấm
Tiếng chim vời thoáng vọng dưới lâm thâm
Em tìm ai mà quay mình lả lướt
em mọng ướt nhánh cây ngoài
Muốn đánh thức nụ hoa từ năm ngoái
Có phải là chẳng nguôi ngoai
Em tìm chi mà thấm chìm trong đất
Có phải ru cho muôn hạt
Hứa đưa nắng cùng mây ấm
Đất run rẩy nén bâng khuâng
Em mê mải dịu dàng đan sợi dệt
Tấm lụa xoan dành đón tặng xuân nồng
Điểm một cánh hoa vào hương thương ấm
Tiếng thoi thầm dệt ướt cả
Hạt em có đậu đây…cùng trang viết
Hay men theo con chữ tiếc đoài
Thơ anh nhớ…gọi xuân miền xa ngái
Chấm hết bài…mưa thức…nhịp khoan thai…

Xem thêm:  Mơ người thương Hà Nội - Hàn Sỹ