Hạnh phúc nhiêu khê – Tử Nhi

0
Hạnh phúc nhiêu khê – Tử Nhi

Hình nh hnh phúc nhiêu khê
Th nên nhung nh, hn th cng phai
Dng nh gia cõi i này
Bao nhiêu tình ái hóa mây bay ri

Hè v t git ma Ngâu
Ting êm kh ng ni su riêng ai
Ô Thc cách tr phng này
Th vn gãy vn, ch say lc vn


Xem thêm:  Bài thơ Lối Rẽ Đời Người – Nhà thơ Phú Sĩ