Hạnh phúc mong manh – Hồng Dương

0
Hạnh phúc mong manh – Hồng Dương

Hnh phúc rt…mong manh và d v
Ni ng cay nng n trong lòng
Nim an vui tm b có nh không
Bi au n c lng trong sâu thm

i ngang trái on mình trong m m
Cõi nhân duyên nh tm b vô tình
Chn ngha nhân vô nh n u minh
Sân si ám vô hình ri khp chn…

êm tàn úa gieo tình vào hn n
Hn au thng c trn ln vi nhau
Trng vi en không bit c rõ màu
Nên kiép s on au dâng ti li

Say m ht b hn i trôi ni
Th am mê tìm cõi cht iêu tàn
Ai vô tình khát vng bin tan
Cho mi l chy tràn trên gi chic

Ôm mng m ni nim sao thng thit
Bi thi gian ph ht ci mê say
Lòng xót xa vi v di ma bay
Tà dng xung ng dài chân lng bc…


Xem thêm:  Xin đừng dối gian - Thanh Hùng