Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận

0
Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận

Hạnh phúc nào nơi tâm chộn rộn
Làm việc gì cũng mãi sợ lo
Hạnh phúc nào chẳng biết đủ cho
Toàn tìm kiếm không đáng kiếm
Hạnh phúc nào bằng trong tâm mình thánh thiện
Cứ chỉ thế thôi.


Xem thêm:  Hạnh phúc trong mắt nhau - Lê Hoàng