Hằng Nga ngồi dựa gốc đa (18+)

0
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa (18+)

trời nóng cháy da
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ
Ngủ gà, ngủ gật lắc lư
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da
Cuội ta trông thấy xuýt xoa
Nguyên một khoảng rốn Hằng Nga trắng ngần
Cuội sờ thấy mịn như bông
Xoa đi, xoa lại mặt trông khờ
Hằng Nga chợt tỉnh,
Cuội ta vẫn cứ tỉnh bơ sờ hoài
Hằng Nga táng mấy bạt tai
Cái thằng đần độn chẳng ai như mày
Cái rốn thì có gì hay
Sao không xuống khoảng gang tay hả.. Khờ?


Xem thêm:  Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục 北行雜錄 P1