Hai tiếng gia đình – Nguyễn Đình Huân

0
Hai tiếng gia đình – Nguyễn Đình Huân

Viết nhân ngày

hai tiếng gia đình
Nơi mọi người sống hết mình vì ta
Con cháu ông bà
Xung quanh tất cả đều là người thân

Cho ta tinh thần
Cho ta vật chất không cần nghĩ suy
Cha mẹ ta thật diệu kỳ
ta nhất từ khi lọt lòng

Mẹ cho ta bú ẵm bồng
Cha nuôi ta lớn tính công thế nào
Như là rộng trời cao
Cha làm bệ phóng dẫn vào

Vì con chẳng ngại
Cha mẹ ta đó cả hai sẵn sàng
Làm hạt cát nhỏ bên đàng
Cho ta bước tới huy hoàng quang vinh

Cho ta cuộc sống lung linh
Cho ta có một gia đình ấm êm
gắn bó ngày đêm
Gia đình càng thêm mặn nồng


Xem thêm:  Xuân viễn xứ - Dương Tuấn