Hà Nội ơi! – Nguyên Thạch

0
Hà Nội ơi! – Nguyên Thạch

Hà Nội ơi, tám mươi năm cúi mặt
Tám mươi năm se thắt
Hà Nội ơi, người có đi tìm?
Hay cúi mặt, ?

ơi, ao tù lắng đọng
Nước nghiêng chao…lối mộng rã rời
Thăng Long thành, phố phường đó ai ơi
Bao giờ có được một trời yên vui?

Ta bước đi, nghe trong gió ngậm ngùi
Dư hương ngày cũ?
Đã chôn vùi

Mây
cũng tan
Con nước đục xa ngàn đi hoang

Hà Nội ơi
Hà Nội đã mất?
Hay còn?
Ngàn …tình son tan tác.

Hôm nay tôi về, Hà Nội thầm trao tiếng hát
Trong cung buồn…. dào dạt luyến thương
Hà Nội ơi
Ôi Hà Nội
Ôi Quê Hương.


Xem thêm:  Chiều tháng sáu - Mạc Phương