Hà Nội buồn – Ngọc Thạch

0
Hà Nội buồn – Ngọc Thạch

Hôm nay lá úa thả ngập trời…
Đường về thu cũ, gió sương phơi
Chiều đi lệ nhỏ- gieo thánh thót
Cung bậc sầu thương… gió tả tơi

Mây trải u sầu gieo nữa mưa
Mặt hồ nhăn nhó sóng gợn thưa
Liễu buồn lá rủ không in bóng
Sương phủ khăn tang cuộn quanh hồ.

Ta bước chân trần trên lá khô
Thu vào khoảng trống giọt hư vô
Một trời tang tóc đang khâm liệm
Đưa đám- chôn theo một cơ đồ.


Xem thêm:  Say - Nguyễn Lâm Cẩn