Gửi tháng tám – An Nhiên

0
Gửi tháng tám – An Nhiên

Em biết gửi gì cho đây anh?
Nắng cuối hạ hao hanh vàng sắc nắng
Chùm phượng cuối mùa xa vắng
Lá me buồn.. xào xạc gió.. buông lơi

Anh thấy gì… trong nhịp trôi
Khi lòng mình mãi vẫn thương vẫn nhớ
Sao anh không về tròn duyên nợ
Khi tháng tám nắng nhạt rồi

Em hứng trong tay.. níu giữ nỗi
Giữ giọt nắng khuông trời chiều cuối hạ
Nhặt trong dòng đời hối hả
Gom dệt tiếp giấc mộng đời.


Xem thêm:  Nỗi niềm tháng bảy - Hồng Nguyên