Gọi đò – Lê Đạt

0
Gọi đò  –  Lê Đạt

còn tưởng tiếng ai gọi đò

Quên đã bỏ nhau đi

Bãi nhớ còn vũng lại

Con nước mơ cơn

tình lấp khôn đầy

Sao trũng mắt đồng chiêm…

Ếch gọi đò

Gốc bưởi hẹn mờ sông bến lở

Hoa

hương tuổi mụ về đâu

tín dụng xanh

vỗ nợ sóng bạc đầu


Xem thêm:  Chùm thơ hay viết về cảm xúc khi mùa Thu về