Giọng sầu – Hoài Khanh

0
Giọng sầu  –  Hoài Khanh

Tôi về đây nhớ chiều xanh

Con chim nào hót trên cành khô kia

Dòng sông mấy nhánh chia lìa

Đêm thành phố lại trầm mê giọng đồng

Hát đi em mấy mùa đông

Con chim cũng hót trong lồng nhân gian

Con chim nhớ mặt trời tàn

Nhớ sương đầu lá đêm vàng trăng rơi

Bây giờ tôi hát cho tôi

Và em sẽ hát cho người ta nghe

Để đêm nào bước chân về

Cô đơn đường phố lòng nghe rã rời

Giọng kia đã mất trong lời

Hồn kia đã lạc cõi đời điêu linh

Thôi em cứ hát cho mình

Đời quay trái đất vô tình tháng năm


Xem thêm:  Bài hát ru hoa sen - Trần Hòa Bình