Gió Lào – Lê Hải Châu

0
Gió Lào – Lê Hải Châu

Quê tôi ở Bắc Miền Trung,

Đã quen sống cùng gió Phơn.

Mấy ai tìm hiểu ngọn nguồn,

Để xem gió nóng, gió Phơn là gì.

Khi mới qua đi,

Khi bông lúa mới đến kỳ vàng mơ.

Hoa Sen thơm ngát trên hồ,

Trong vườn trái Mận trái Mơ ngọt dần.

Sáng ra gió chỉ mơn man,

Hơi sương lành lạnh dịu dàng thoảng qua.

Gần trưa bóng nắng ,

Gió khô gió nóng thổi xa thổi gần.

Lũ gà chẳng dám ra sân,

Áo quần mới giặt chả cần phải phơi.

Bờ cây rộn rã tiếng người,

Tránh cơn gió nóng, kiếm nơi xả nồng.

Đồng xa hun hút ,

Chỉ còn gió nóng mặc lòng tràn qua.

Cây cau đứng ở sau nhà,

Cũng đành tơi tả lứa hoa cuối mùa.

Thương người bắt ốc mò cua,

Áo tơi , gió lùa đồng xa.

./.

Gió Lào :Gió Phơn tây nam thổi từ phía Lào sang nên cũng gọi là gió Lào


Xem thêm:  Thu muộn - Lê Hải Châu