Giận tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Giận tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Ta giận lắm ngày hạn cháy,

Ngày trốn xa mặc giá buốt đầy đông

Nhưng không nghĩa là từ bỏ

này thể thiếu mặt trời không?

Ta giận lắm không khí ngày đưa rét,

Ngày tụ thành bão hủy diệt

Nhưng hờn giận không nghĩa là từ bỏ

Sự sống nào thiếu không khí được chăng?

Ta giận lắm ngày đổ vỡ,

Ngày tình đi lòng hoang mạc tiêu điều

Nhưng hờn giận không nghĩa là từ bỏ

Bởi cuộc đời sao thể thiếu tình yêu?

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Cờ - Chế Lan Viên