Gian khó và tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Gian khó và tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa bừng lên như lửa cháy

nhau xòe si mê

Cùng hai buốt giá

Hai biến thành một

Nhưng ngọn lửa chẳng đều cho tất cả

Bởi to nhỏ biết đâu chừng

Có đôi lứa lửa chỉ bằng ngọn nến

như ngọn lửa cháy rừng

Và gian khó như ầm ào gió cuốn

Gắng dập tan những ngọn lửa bừng lên

Với ngọn nến gió tắt ngay lập tức

Với cháy rừng gió làm lửa mạnh thêm

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Mộng ngày xưa - Vũ Hoàng Chương