Dường như – Nguyễn Lãm Thắng

0
Dường như – Nguyễn Lãm Thắng

Dường như từ
khúc nhạc trầm vọng lại
dường như trong lặng câm
đá trở mình đá dậy

Dường như ngàn lau trắng
bạc dùm mái
dường như ngàn mưa nắng
nói hộ lời tim gan

Dường như lá vàng rơi
nhắc rừng thiêng xào xạc
dường như gió bên trời
gọi hồn reo ghềnh thác

Dường như trong vô thức
người bảo nhau
dường như tâm lạc bước
ta không còn ta đâu…


Xem thêm:  Em sẽ đến - Nguyễn Lam Điền