Đừng hại nhân – Ngạo Thiên

0
Đừng hại nhân – Ngạo Thiên

Giết người tội lắm ai ơi
Nghiệp duyên nhân quả, mang theo
Dẫu ta còn nghèo
Đừng vì phú quý, mà đeo gông cùm
Chúng sanh sống chung
Đừng nên gieo nghiệp, tận cùng nổi đau
Nghiệp đời nhân quả trước sau
Có ai thoát khỏi, ngục lao luật trời
Lưới trời thưa thớt ai ơi
Hỏi ai chui lọt, nghiệp đời trả vay
Sanh thời tay trắng đôi tay
Đến khi ngã xuống, có dời
Vui chơi thì cứ vui chơi
Đừng gieo nghiệp ác, đất trời không dung.


Xem thêm:  Khám phá 111 bài thơ hay về tình bạn thân được yêu thích nhất mọi thời đại