Đừng gục ngã – Ngạo Thiên

0
Đừng gục ngã – Ngạo Thiên

Con thuyền đời, trùng khơi nơi sóng dữ
Thế sự đời, là phép thử chông gai
Đời thất bại, là kinh nghiệm tương lai
Là chân lý, dạy sống tốt ngày mai.

Đừng gục ngã, khi cuộc đời thất bại
Có thất bại, làm lại mới thành công
Đừng nhục chí, chán nãn muốn ngã lòng
Đường thành công, không dành cho hèn nhát.

Đừng oán hận, khi người đời sống bạc
Đừng trông chờ, người khác đến giúp ta
Thế sự đời, gian dối như món quà
Dạy cho ta, sống tốt chốn phồn hoa.


Xem thêm:  Hoàng lan - Hoàng Trúc Ly