Đừng gục ngã – Ngạo Thiên

0
Đừng gục ngã – Ngạo Thiên

Con đời, trùng khơi nơi sóng dữ
Thế , là phép thử
Đời , là
, dạy sống tốt ngày mai.

Đừng gục ngã, khi thất bại
Có thất bại, làm lại mới
Đừng nhục chí, chán nãn muốn ngã lòng
Đường thành công, không dành cho .

Đừng oán hận, khi người đời sống bạc
Đừng trông chờ, người khác đến giúp ta
Thế sự đời, gian dối như món quà
Dạy cho ta, sống tốt chốn .


Xem thêm:  Uống Một Ngụm Nước Biển – Tập thơ đặc sắc nhất của Nguyễn Thế Hoàng Linh phần 1