Đồng quê – Trần Đăng Khoa

0
Đồng quê – Trần Đăng Khoa

Làng quê lúa gặt xong rồi
Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng
Chiều lên lặng ngắt bầu không
Trâu ai no cỏ thả rông bên trời
Hơi thu đã chạm mặt người
Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm
Luống cày còn thở sùi tăm
Sương buông cho đống hoang nằm
Có con châu chấu phương nào
Bâng khuâng nhớ lúa đậu vào vai em…


Xem thêm:  Nhà thơ Tế Hanh cùng những trang thơ hấp dẫn nhất phần 1