Đời vắng em rồi say với ai – Vũ Hoàng Chương

0
Đời vắng em rồi say với ai – Vũ Hoàng Chương

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay lần cuối,
Chia nẻo nhau.

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn ,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán liền đêm chuốc .
Buồn mưa, lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.

chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?

Tuyết xuống phương nào, không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió… trà mi động mấy bông


Xem thêm:  Hoa Ngọc Trâm – Bài Thơ Tình Ngọt Ngào Của Nhà Thơ Xuân Diệu