Dỗi tháng ba – Hồng Giang

0
Dỗi tháng ba – Hồng Giang

Em giận gì mà dỗi cả
Để xuân cũng nhạt nhoà cong
Có phải chăng tại lòng em
Hay tại mình cứ dang dở

Tháng ba về hoa bưởi ngát mùi hương
Hoa gạo cũng ngập đỏ đường đê cũ
xưa mà ai thường nhắn nhủ
Liệu còn ấp ủ không em

Bài thơ viết chẳng ai xem
Con chữ ướt nhập nhèm trang giấy trắng
Cafe uống sao chát đắng
Quán nhỏ xưa nay thiếu vắng hơi người

Em giận rồi xuân cũng chẳng còn tươi
Vành môi thiếu nghe héo hắt
Bưởi trắng vườn mà nào ai muốn nhặt
Chút “hương thầm” lay lắt đọng hồn ai

Em giận gì cho nỗi nhớ giằng giai
Tháng ba ơi…
Chờ hoài…
Người nơi ấy!

17/03/2018 .


Xem thêm:  Ngày xưa có mẹ - Thanh Nguyên