Đời tàn ngõ hẹp – Vũ Hoàng Chương

0
Đời tàn ngõ hẹp – Vũ Hoàng Chương

Gối vải mộng phong bầu
Vàng son mờ gác xép,
Bừng tỉnh mưa còn mau,
trong ngõ hẹp.

Mưa lùa gian gác xép,
Ngày trắng theo nhau qua.
Lá rơi đầy ngõ hẹp:
Đời hiu hiu xế tà.

Ôi! ta đã làm chi đời ta?
Ai đã làm chi lòng ta?
Cho đời tàn tạ lòng băng giá
Sương mong manh quạnh chớm thu già.

Mải mê theo ,
Quá trớn, lỡ ;
Mưa rơi, chiều ngõ hẹp,
bay ngổn ngang…

Dìu vương nhau mươi khô vàng,
Xuân đời chưa hưởng kịp,
Mây đã sang.

Giấc hồ nghe phấp phới
Cờ nhìn ,
Đường hoa son phấn đợi,
áo gấm về xênh xang…

Chập chờn kim ốc giai nhân…
đưa vèo,
Khoa danh trên gối rụng tàn theo!
Nao nao đàn sáo phai dần…

tàn theo,
Nửa gối thê nhi lá rụng vèo!
Song hồ lơ lửng khép,
Giường chiếu ấm hơi mưa;

Chiêm bao mờ thoáng hương thừa,
Tan rồi mộng đẹp,
Ôi thời xưa!

Ta đã làm chi đời ta xưa?
Ta đã dùng chi đời ta chưa?

Thiên thu? ngờ sự nghiệp!
rồi đêm mưa;

Gió lùa gian gác xép,
Đời tàn trong ngõ hẹp.


Xem thêm:  Con xa mẹ - Lê Thành