Đôi mắt miền Trung – Nguyễn Hoàng

0
Đôi mắt miền Trung – Nguyễn Hoàng
Bò ơi ngài có lạnh không
Mà sao khiến lòng ta đau
nước lớn ngập sâu
Đau thương ai oán u sầu nơi nơi
cá chết chưa vơi
Nay thêm thấu trời tím gan
Cầu cho ngài được bình an
Mong cho mưa gió sớm tàn nắng lên
Vì đâu nước lớn chênh vênh
Do trời hay tại do “mềnh” do ta
Bởi do thủy điện mà ra
Rừng non đất chết rừng già tan hoang
Hỡi ơi các vị làm quan
Phê duyệt công trình thiệt hơn
Đừng theo bôi trơn
Hủy hoại cháu con
Chao ôi miền đất héo hon
Gồng mình chống chọi những đòn hung tin
Vài lời nhắn nhủ khẩn xin:
Dân qua nạn kiếp quan nhìn ra quan
Gạo tiền dân góp sẻ san
Chớ giữ riêng mình rẻ bán
Miền trung khúc ruột nguy lâm
ƠI hỡi đồng bào tay ấm chung tay.

Xem thêm:  Độc ác - Tế Hanh