Đoản khúc – Đàm Huy Đông

0
Đoản khúc  –  Đàm Huy Đông

Làm gì có ai ngang cửa

vẫn cứ se lòng

Cánh cửa thôi không khép mở

Mà lòng không nguôi .

Có một xa xưa

Khuất sau bao nhiêu là gió

Ta đứng góc đường chờ em

Bài thơ như lửa

Có một mùa đông trong mưa

rực hồng mắt nhớ

Những chiều chủ nhật ta chờ

Sân ga – tàu về trong gió

Có một mùa đông trượt ngã

Lạnh giòn tiếng gãy cành khô

Rồi đã tan vào sương khói

Điều tưởng không tan bao giờ

Chẳng có nào gẫy

Mà đông – không còn đông xưa.


Xem thêm:  Chùm nhỏ thơ yêu - Chế Lan Viên