Đò chiều – Đinh Long

0
Đò chiều  –  Đinh Long

Con đò đã đứt dây chèo

Gặp em trong một chuyến chiều sang sông

Trời còn hắt lại chút đông

Mà còn lỡ cả buổi xuân muộn màng

Vẫn chiều chỉ một tôi ngang

Quay về chẳng lỡ mà sang chẳng thành

Nón không quai nón chòng chành

Đò mà không lái chắc đành để trôi

Hỏi em, em chẳng trả lời

Duềnh doàng sóng… cả một trời chung chiêng

Khoang đầy tiếng của con tim

Hai người đứng nép vào đêm… ghìm đò


Xem thêm:  Cúc nguyên tiêu - Vũ Hoàng Chương