Dịu dàng ơi – Lê Thiếu Nhơn

0
Dịu dàng ơi – Lê Thiếu Nhơn

Em dịu dàng thế
Đừng cho tôi
thì buồn
Năm tháng vẫn lênh đênh

Tôi sợ tôi phụ em
Em nhìn đăm đắm thế
Em cười vời vợi thế
Tôi chỉ cành khô đau đáu bão bùng

Tôi tin em thánh thiện
Sao phố phường ngờm ngợp
Về thôi ngựa gầy ngày mai vó cũ
Cỏ chiều bí ẩn cũng từng xanh!

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Hơn một lần - Trần Thị Mơ