Đêm rằm tháng giêng – Phan Thị Hạnh

1
Đêm rằm tháng giêng – Phan Thị Hạnh
sáng đẹp tươi
Cùng nhau chắp bút trao lời tri giao
Thỏa lòng khát khao
Hằng Nga dạo bước đi vào cõi thơ
Tâm tình dệt mộng ươm mơ
Chờ ngày kéo kén quay tơ giúp đời
Ánh vàng trải thảm biết bao
Lòng người dậy sóng xôn xao
én chao liệng về
Nhìn nàng ngồi xỏa tóc thề
Chờ chàng năm tháng bến quê mỏi mòn
Lòng ta xao xuyến bồn chồn
Trăng soi ngả bóng kiếm tìm
Cho dù đáy nước mò kim
Giọng ngâm nổi chìm có nhau.

Xem thêm:  Tháng mười dịu dàng - Phú Sĩ