Đêm nghiêng phố cũ – Phạm Thoa

0
Đêm nghiêng phố cũ – Phạm Thoa

Người biết cho chăng tuổi không mùa

Từng đông băng giá xưa

Vàng theo đôi mắt người thiếu phụ

Cất giấu nụ cười mặc nắng mưa

tuổi ngọc cũng dần phai

Lệch bến gió lạc loài

Nghiêng đêm tịch mịch về

Như vừa chạm gót… mộng liêu trai

Có phải anh và một

Hay đêm lạc

nhắn gió lời tình tứ

Lộng tiếng trăm năm khuyết lỡ bờ

Em nhót tình ta với đêm sâu

Ngoài hiên lá cỏ khóc thương sầu

Vo tròn vào trong gối

thả hương yêu nối nhịp cầu

Em muốn cùng anh níu gió trời

Dìu nhau muôn nẻo vượt trùng khơi

Tắm nắng đầu mùa xây

Áp má yêu đương vẹn một đời.


Phạm Thoa

(Phan Thiết)


Xem thêm:  Hoài niệm một chiều mưa - Hoàng Lynh