Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe – Phùng Quán

0
Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe  –  Phùng Quán

Ngoài trời trăng như tuyết

Trắng lạnh đến thấu xương

Trong nhà vách trống toang

Gió ra vào thoả thích

Hồ khuya sương tĩnh mịch

Trộn nước lẫn cùng trời

Con dế chân bờ dậu

Nỉ non hoài không thôi

Tựa lưng ghế cành ổi

Vai khoác áo bông sờn

Tôi ngồi đọc

Vợ vừa nghe vừa đan

Đỗ Phủ tự Tử Mỹ

Thường xưng già Thiếu Lăng

Sinh ở miền đất Củng

Cách ta hơn ngàn năm

Thơ viết chừng vạn trang

Chín nghìn trang thất lạc

Người đời sau thu nhặt

Còn được hơn ngàn bài

Chỉ hơn ngàn bài thôi

Nỗi đau đã Thái Sơn

Nếu còn đủ vạn trang

Trái đất này e chật!

Thơ ai như thơ ông

mà gầm thét

Trang trang đều xé lòng

Câu câu đều đẫm huyết

Loading...

Thơ ai như thơ ông

Mỗi chữ đều như róc

Từ xương thịt cuộc đời

Từ bi thương phẫn uất

Thơ ai như thơ ông

Kể chuyện mái nhà tốc

Vác củi làm chuồng gà…

Đọc lên trào nước mắt!

Giữa tuyết trong đò con

Đỗ Phủ nằm chết đói

Đắp mặt áo bông sờn

Kéo hoài không kín gối.

Ngàn năm nay sông Tương

Sóng còn mãi

Khóc chuyện áo bông sờn

Đắp mặt thơ chết đói!

trên tay vợ

Bỗng nẩy một hạt sương

Hạt nữa rồi hạt nữa

Tôi nghẹn dừng giữa trang.

Kéo áo bông che vai

Ngồi lặng nghe sương rơi

Con dế chân bờ dậu

Nỉ non hoài không thôi!

Xem thêm:  Đàn - Xuân Diệu

… tôi dỗ vợ:

đừng buồn nữa

Qua rồi chuyện ngàn năm

Bao nhiêu nước sông Tương

Miệng nói nhưng lòng nghĩ:

Ôi thân phận nhà thơ

Khác nào thép không rỉ

Ngàn năm cũng thế thôi!

Loading...

Đã đi với nhân dân

Thì thơ không thể khác

Dân máu lệ khốn cùng

Thơ chết áo đắp mặt!

Em ơi, nếu Đỗ Phủ

Vai khoác áo lông cừu

Bụng no đến muốn mửa

Viết sao nổi câu thơ

Ngàn năm cháy như lửa:

Cửa son thịt ôi

Ngoài đường xương chết buốt

Em ơi, nếu Tử Mỹ

Nhà ở rộng mười gian

Rào sắt với cổng son

Thềm cao đá hoa lát

Chắc ông không thể làm

Mưa thu mái nhà tốc

Em ơi, nếu Thiếu Lăng

Cặp kè vợ béo nứt

Một bước là ngựa xe

Đứng đi quân hầu chật

Đời nào ông

Tiếng gào và tiếng nấc

Bà cụ xóm Thạch Hào

Gái quê tân hôn biệt…1

Đã đi với nhân dân

Thì thơ không thể khác

Dân máu lệ khốn cùng

Thơ chết áo đắp mặt!

Chính vì thế em ơi

Nhân loại ngàn năm qua

Máu chảy như sông xiết

Cũng là để cho Thơ

Sẽ không còn phải viết

Những Hành qua Bành Nha2

Vô gia Thuỳ Lão biệt…3

Cũng là để cho Thơ

Sẽ không còn phải chết

Giữa tuyết, trong đò con…

Đắp mặt áo bông sờn.

Đừng buồn nữa em ơi

Chuyện ngàn năm… ngàn năm.

  1. Những ý thơ Đỗ Phủ [↩]
  2. Bành Nha hành, một tác phẩm của Đỗ Phủ [↩]
  3. Vô gia biệtThùy lão biệt, hai bài thơ của Đỗ Phủ, cùng Tân hôn biệt được gọi chung là Tam biệt [↩]
Xem thêm:  Bài thơ Duyên Phận – Nhà thơ Phú Sĩ

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho