Đạo đời – Ngạo Thiên

0
Đạo đời – Ngạo Thiên

Đời không chân tâm
Đạo là , trí tầm huyền vi
Đời là đen trắng thị phi
Đạo là giải thoát,

Đời là thắng bại cuộc chơi
Đạo là chiến thắng, cuộc đời chính ta
Đời là xót xa
Đạo là , nơi ta tìm về

Đời là giấc mộng ngủ mê
Đạo là thức tĩnh, não nề tâm mang
Đời là gian dối trái ngang
Đạo là đem đến, muôn ngàn

Đạo đời chân lý luân thường
Ai nào , đoạn trường khổ đau.
Đạo đời xen kẻ bên nhau
Nhân tâm lẽ sống, trước sau thật lòng.

Đời vô nghĩa khi được rồi lại mất
Đời chỉ là giấc huyễn mộng
Đạo là chân lý nghìn thu
Đạo là giải thoát ngục tù khổ đau.


Xem thêm:  Lính đảo hát tình ca trên đảo - Trần Đăng Khoa