Đắng lòng – Huỳnh Lâm Phong

0
Đắng lòng – Huỳnh Lâm Phong

tin tưởng ..
Chơi lại một cú té đau..
Sống chất tình nghĩa đậm sâu..
Bạn bè toan tính phía sau ai ngờ..
Sống tình sống nghĩa trước giờ..
Đâu biết bạn bè diễn sâu..
tình nghĩa bấy lâu..
Nỡ đành xô xuống vực sâu ..

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Chùm thơ hay viết về quê hương xứ Kinh Bắc