Đám cưới tình yêu – Lý Phương Liên

0
Đám cưới tình yêu – Lý Phương Liên

Đã mơ hai chữ tình yêu
Cớ sao đám cưới tình yêu lại nghèo?

Em quá nghèo
Và hình như anh cũng nghèo
Đám cưới tình yêu
Vào đầu năm bảy mốt (1971)
Không không thịt
Không xe hoa đón dâu
Không thuốc lá chè tàu
Mà hồi hộp như buổi đầu

Anh đừng lo em tủi
Đám cưới nghèo đã sao
Chữ nghèo dấu sự thanh cao
Như gió ngát mát vào trời đêm
Anh chẳng thề cảm bằng em
Trong lớn ta quên mình giầu

Ngày chúng ta lấy nhau
Giầu nghèo ai cũng biết
Em chợt nghe lòng khẽ hát
Bài ca tình bạn chân thành
Và em tin điều dự đoán của anh
Bạn bè ta sẽ đến
Bạn bè ta sẽ đến…


Xem thêm:  Tuổi nhiều - Thu Phong