Cuộc sống không tình yêu – Phạm Bá Chiểu

0
Cuộc sống không tình yêu – Phạm Bá Chiểu

Nếu không hề có

Vẫn có nhưng không có nắng

Vẫn có nhưng không hề sóng trắng

Vẫn có hoa nhưng không tỏa ngàn hương

Vẫn cánh chim nhưng không sải muôn phương

Vẫn dòng thác nhưng lặng câm không nói

Vẫn nhưng chim không hót nổi

Vẫn nhưng chẳng phượng hồng bay

Vẫn nhưng chẳng lá vàng lay

Vẫn nhưng chồng thêm rét buốt

Vẫn nhưng cạn khô mạch nước

Vẫn chúng mình nhưng ta chẳng có nhau

(TP. )

Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!


Xem thêm:  Bài thơ Tấm Cấm vang danh của nhà thơ Trường Phi Bảo