Cuộc đời chi lạ cuộc đời – Hoài Khanh

0
Cuộc đời chi lạ cuộc đời  –  Hoài Khanh

Ta về trong gió thiên thu

Cơn mưa kỳ lạ bỗng mù mịt vây

Ta về trao cả hai tay

Xin em nắm lấy kẻo ngày phôi pha

Ta về nghe tuổi xế tà

Mộ người thôi cũng nhạt nhòa dấu mây

Ôi hoang lương bóng trăng gầy

Cho cành góa bụa thở đầy hư không

Chắc còn chi nữa mà mong

Ta về bỗng thấy đóa hồng rụng rơi

Cuộc đời chi lạ cuộc đời!

Ngày về bỗng nhớ phương trời đã đi.


Xem thêm:  Đừng quên báo hiếu - Hồng Lĩnh