Công nghệ giáo dục – Trần Bảo Kim Thư

0
Công nghệ giáo dục – Trần Bảo Kim Thư

Quốc Ngữ ngày nay chửa lỗi thời
Vẫn đòi ‘cải cách’ khổ dân tôi
Bùi Hiền tập tễnh mưu đồng hóa
Ngọc Đại lăm le tiếng để đời
Khai trí nhà trường đem thử nghiệm
Canh tân lũ trẻ hóa trò chơi
A dua lắm đứa khen kỳ diệu
Cái chữ nước nhà rách tả tơi!


Xem thêm:  Chùm thơ chế vui sinh viên thất nghiệp, hài bá đạo