Con sáo sang sông – Đồng Đức Bốn

0
Con sáo sang sông  –  Đồng Đức Bốn

Tn t con so sang sng

B bn ny tng cng khng c g.

Tn t con so bay i

Li b bn y c g cng khng


Xem thêm:  Chợ buồn - Đồng Đức Bốn