Còn lại cho mình – Bùi Kim Anh

0
Còn lại cho mình – Bùi Kim Anh

Tình yêu vò xé ta
Hạnh phúc trở mặt với ta
Đàn ông vò xé đàn bà
Con thú vò miếng mồi tan nát
Ta không thể cho mình điều
Không thể giật tình yêu
Ta chỉ có thể cho mình
Những bài thơ dang dở
Với chát chua
Với bực tức
Cả những giọt
Một tấm tình lặng lúc đêm đen


Xem thêm:  Tháng 11 yêu thương - Lê Minh Đức