Còn in dấu buồn – Từ Nguyễn

0
Còn in dấu buồn – Từ Nguyễn

Người về qua lối cũ
Sao lòng ta vấn vương?
Có lẽ vì năm tháng
Vẫn còn in dấu buồn!

Người về qua lối cũ
Có đếm từng bước chân
Có thả vào trong gió
Đôi chút gì bâng khuâng?

Trong mong manh sương khói
Đâu đây còn dư hương
Lá thì thầm, lá gọi
Màn đêm ngậm ngùi buông…

Người về qua lối cũ
Lặng lẽ khơi nguồn thương
Ta ngang qua mà vướng
Tơ ai giăng ngang đường…

(25/8/2010)


Xem thêm:  Giọng Huế - Tô Kiều Ngân