Cơm nắm muối vừng – Đặng Vương Hưng

0
Cơm nắm muối vừng – Đặng Vương Hưng

Một thời cơm nắm muối vừng
Áo mặc chưa ấm, cơm chừng chưa no
Một thời nhịn đói nằm co
tựa những chuyến đò qua sông

Người ta chung thuỷ
cày cấy gánh gồng mà vui…
Nhưng mà thời ấy xa rồi
cơm nắm thay lời nhà quê

Muối vừng như thể bùa mê
Gái làng quên hết lời thề thuỷ chung
Trai làng yêu chỉ giữa chừng
Cho bao nửa mừng nửa lo…

Muối vừng cơm nắm ai cho
(Biếu không, chả biết lý do là gì?)
Ăn xong rồi cứ vân vi
Nhớ quê và những nghĩ suy


Xem thêm:  Tuyển tập thơ Nguyễn Duy hay đặc sắc nhất mọi thời đại phần cuối