Cô gái đồng trinh – Hàn Mặc Tử

0
Cô gái đồng trinh – Hàn Mặc Tử

Đêm qua vướng trong cành trúc

Cô láng giềng bên chết thiệt rồi

Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới

Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc

Cả một đã hiện hình

Thinh sắc cơ hồ mãi

Chết rồi – xiêm như tinh.

Có tôi đây hồn phác tôi đây

Tôi nhập vào trong xác thịt này

Cốt để dò xem tình ý lạ

Trong lòng

Biết rồi, biết rồi! Thôi biết cả

Té ra Nàng sắp sửa yêu ta

Bao nhiêu trong tim ấy

Như chực thổ lộ ra.

Xem thêm những câu nói hay về con gáidanh ngôn phụ nữ được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Tiễn đưa - Phạm Sỹ Sáu