Cô bé nhà bên – Nguyễn Thanh Tùng

0
Cô bé nhà bên – Nguyễn Thanh Tùng

Nhà bên cô bé chừng mười mấy

Ra cửa đứng nhìn trông ngóng ai?

Mắt sáng bờ mi không muốn chớp

Nhìn sang tôi gặp cũng đôi hồi.

Lần lữa tháng ngày cứ thế trôi

Nhà bên cô bé lớn lên rồi

Năm nay mười tám trong như mộng

Ra cửa đứng nhìn bắt gặp tôi.

Từ đó hai nhà mở cửa luôn

Đêm đêm đèn sáng tỏa đôi tường

Bên kia cô bé ngồi khâu áo

Tôi ở bên này thả .

()


Xem thêm:  Nhất Nhật Tại Tù Thiên Thu Tại Ngoại – Bài thơ đặc sắc nhất của nhà thơ Phan Chu Trinh