Chuyến xa – Hà Quốc Ninh

0
Chuyến xa – Hà Quốc Ninh

Mùa đi ngang kẻ lá

Để lại một chồi hoa

Để lại một chùm nhớ

Những ngày mùa đi xa

Gió lùa ngang

Thoảng đi một mùi hương

Hương của quê đồng nội

Làm tôi càng thêm thương

Người về nơi thành phố

Để lại tôi sầu lo

Đây bao nhiêu thương nhớ

Đựng trong lòng thật to

Không phải mùa phải gió

Chỉ ngang qua rồi thôi

Mà như hoa như tóc

Tình đợi tình lên ngôi.

NYNDEN


Xem thêm:  Chia sẻ 222 bài thơ ngắn về mẹ đầy xúc động nhất hiện nay